BORIS !

Då vi förlorat både vår Daddy och Charlie på de sista 9 månader 2021 väljer vi att köpa hem Boris.

Han kommer från Ryssland och är färdig för att komma till Sverige i slutet sv februari

Boris kommer att bo mestadels hos Jakob